Styrelsen

Välkomna att kontakta oss i styrelsen, antingen via mail till föreningen eller till en av styrelsemedlemmarna. Eller genom att ringa någon i styrelsen.
E-post: info@alekullafiber.se  Styrelsen för Älekulla Fiber 2017-06-29

Kontaktpersoner:

Ansvarsområde

E-post

Telefon

Bengt Jansson Ordförande
Dan Andersson Markavtal, markfrågor dan.andersson@sodra.com 0706 43 04 73
Anders Karlsson Ekonomi anders.stommen@gmail.com 0730 23 14 80
Joachim Tibell Teknisk support joachim@tibell.org 0765 48 70 29
Torbjörn Nordgren Ny anslutning/ ledningskollen/ Torbjorn@vbgelkraft.se 0706 84 07 66
kartor/dokumentation fibernät
Kent Persson Sekreterare abborrhult3@telia.com 0731 54 26 75
Jennie Nilsson Medlemssupport jeennas@gmail.com 0736 55 40 03
Jonas Karlsson Medlemssupport jonas@forsbergsfritidscenter.se 0705 29 44 25
Björn Kenneryd Medlemssupport kenneryd@tele2.se 0768 46 59 01
Mikael Larsson Medlemssupport mickes.m.ml@gmail.com 0762 01 50 01
Magdalena Dahlin Medlemssupport nisse__96@hotmail.com 0735 93 64 72
Suppleanter:
Tore Andersson bmclaesson@outlook.com
Hans-Ulric Göransson