Om Föreningen

Denna förening skapades 2012 och har till uppgift att erbjuda fastigheter i Älekulla socken med omnejd fiber. Vi är nu klara och övergår till att förvalta fibernätet.