Felanmälan

Vad gör jag, vem ansvar för vad?

Inledning

Älekulla Fiber har tillsammans med medlemmarna byggt ett optiskt fibernät som föreningen äger och förvaltar. Föreningen har också tecknat avtal med kommunikationsoperatör, KO, som är Zitius.

Ett antal av föreningens medlemmar har valt att teckna kollektiv gruppanslutning via föreningen, med Telia så som tjänsteleverantör.

Föreningen får ibland ta mot felanmälan från medlemmar. All felanmälan ska dock ske till tjänsteleverantören.

Innan du fel anmäler

  1. Gör dina enheter strömlösa genom att dra ut stickkontakten, mediaomvandlare, router och tv-box. (Mediaomvandlare är den enhet där fibern kommer in till fastigheten)
  2. Räkna till 10, sätt i kontakterna igen. Kontrollera om felet är avhjälpt.
  3. Kvarstår felet kontakta din tjänsteleverantör.

Läs nedan för mer information:

Tjänsteleverantör

En tjänsteleverantör är det bolag där du har beställt dina tjänster. Detta kan vara Telia, Bahnhof, ComHem eller någon annan som har avtal med Zitius om förmedling av tjänster i nätet.
För medlemmar med gruppanslutning är tjänsteleverantören Telia.

Felanmälan

En felanmälan görs alltid till tjänsteleverantören. Konstaterar tjänsteleverantören att felet uppstått i förmedlingen av tjänsten kommer tjänsteleverantören att göra felanmälan till KO.
Skulle KO upptäcka att det är avbrott på fiberledningen kontaktar KO Älekulla Fiber för åtgärd.

Det är alltid tjänsteleverantören som tar mot och hanterar felanmälan.
För medlemmar med gruppanslutning är det Telia, telefon 90200.

Tycker du din hastighet är låg

Hastigheten på bredbandet är också beroende på specifikationen på din utrustning så som dator, surfplatta, mobil etc. och att utrustningen är i bra skick.

Tänk på att många trådlösa uppkopplingar kan ge halva hastigheten på bredbandet i förhållande till kabelanslutna enheter. Kontrollera gärna din bredbandhastighet med kabel innan du felanmäler låg hastighet.

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening

Föreningen äger det optiska fibernätet med tillhörande kanalisation och förvaltar detta. Föreningen äger ingen utrustning som förmedlar tjänster och har således ingen påverkan på tjänstens funktion.